Erdő - tarvágás nélkül

 

Erdő - tarvágás nélkül

A természetjáró ember útja ma Baranya megye erdeiben üde középkorú erdőkön, már ritkuló, öreg fákkal borított domboldalakon és átláthatatlan sűrű fiatalosok mellett vezet. Helyenként a változó korú erdőképet vágások nyoma, üres, erdőtlennek tűnő területek szakítják meg. Ez az erdőkép évszázadokon keresztül alakult ki a vágásos erdőgazdálkodás eredményeként. Akik több évtizede járják az erdőket, megállapíthatják, hogy a 20-30 évvel ezelőtti néhány méter magas sűrűk mára már kényelmesen gombászható területek. Az erdő ugyan hosszabb életű egy emberöltőnél, de változásait néhány évtized alatt jól érzékelhetjük. Az erdészek száz évet meghaladó erdőleltáraiból látható, hogy nem ötletszerű erdőhasználatnak, hanem tudatos, tervszerű, erdőőrző gazdálkodásnak vagyunk tanúi. Európában már a XIX. században is törvény szabályozta a tartamos erdőgazdálkodást, amelynek akkori esszenciája az volt, hogy kevesebbet termelj, mint amennyi növekszik, és csak kivételes esetben engedd az erdőben lakó- és ipari területek létrehozását. Ha mégis szükséges, akkor telepíts erdőt másutt, többet helyette. Az ipari fejlődés mindenütt érezteti hatását. A globális környezeti változások során megnőtt a természeti értékek megőrzése, védelme iránti fogékonyság. A biodiverzitás és az erdők szerepe is felértékelődött. Az utóbbi 20-30 évben az erdészszakma legkiválóbbjai is elkezdték feszegetni "megszokott" gazdálkodásuk kereteit. Napjainkban értek meg a körülmények arra, hogy az elszigetelt változások Európa-szerte, így hazánkban is teret nyerjenek. Ennek hatására a vágásos erdőgazdálkodás mellett megjelenik az úgynevezett folyamatos erdőborítást szolgáló erdészeti tevékenység.

BEZÁR

Magunkról

A Mecsekerdő Zrt. Baranya megye erdeinek 50%-át kezeli, tartamos erdőgazdálkodással. Ennek lényege, hogy a természet folyamataira alapozva, az erdő fakészletét gyarapítva, az állam által megszabott feladatot hajtja végre, a törvény szigorú előírásait mindenkor betartva.

BEZÁR

Erdeink

Az általunk kezelt több, mint 50.000 hektár erdő 89%-a őshonos fafajokból áll, mely jelentős természeti, közjóléti és gazdasági értéket képvisel. Feladatunk e három fontos érték optimális kiaknázása a jelenben és növelése a jövő nemzedékek számára. A korábbi évszázadok vágásos erdőhasználatának eredménye, hogy hazánkban
  • nincs őserdő
  • de még természetes erdő is alig
  • erdeinket egykorú tömbök alkotják.
Az utóbbi években az erdész- és a civil társadalomban is felerősödött az igény egy olyan gazdálkodás iránt, amelynek során minimálisra csökken vagy eltűnik a tájról a vágásterület. Ezt a törvény folyamatos erdőborításnak nevezi. A vágásos gazdálkodásról a folyamatos (szálaló) erdőgazdálkodásra való áttérés azonban hosszú és kérdésekkel teli folyamat. Ez az átalakító üzemmód szakasza.

BEZÁR

Első lépések a Mecsekben

A szálalás egy olyan különleges gazdálkodási mód, melynek során 1-2 évenként visszatérve az erdőbe a kitermelésre érett fákat szálanként vagy kisebb csoportokban termelik ki. A kitermelt fák helyén, a lehullott magokból kedvező körülmények között fejlődik az „utánpótlás” (újulat). Ha valaki tartósan így gazdálkodik, akkor egy úgynevezett „szálaló erdőalak” jön létre, amelyben mindenféle korú faegyed él egymás mellett a csemetétől a több száz éves fákig. Ez a folyamatos erdőborítás (örökerdő), ahol nincs vágásterület.

A jelenlegi vágásos gazdálkodásból a szálaló erdőalak eléréséig hosszú, több évtizedes, akár évszázados út vezet. Ebben az időszakban alakul át az erdő, ezért ezt átalakító üzemmódnak nevezik az erdészek.

Ezekkel az erdőkkel találkozhatunk mecseki sétáink során, ahol az évszázados gyakorlattal felhagyva alakul át erdő és erdész egyaránt.

BEZÁR

A programról

Célunk, hogy az erdőtörvényben megfogalmazott társadalmi elvárásoknak minél magasabb szinten tudjunk megfelelni. Tegyük ezt úgy, hogy miközben minőségben és értékben egyre jobb faanyagot nyerünk ki a faállományokból, addig az általunk kezelt erdők életközössége változatosabb, fajokban gazdagabb, így egészségesebb lehessen. Mindezt vágásterületek keletkezése nélkül, vegyes korú és állékony szerkezetű erdők kialakításával érjük el.

Az áttérés a vágásos gazdálkodásról hosszú, 50-150 évet átívelő folyamat, melynek időigényét az oldalon látható "időgép" jól ábrázolja. Hazai viszonyok között egyelőre kevés tapasztalattal rendelkezünk, ezért időközben sok, eddig megválaszolatlan kérdés merülhet fel. Az áttérés tervezése és megvalósítása komoly mérnöki és biológiai felkészültséget igénylő, izgalmas feladat.

A 2009-ben indított programba mintegy 4.500 hektár erdőterületet vontunk be. Ezek jelentős része a Mecsek védett erdeiben található, köztük olyan is, ahol 20-30 éve semmilyen emberi beavatkozás nem történt.
Ide soroltuk be a Vajszló melletti Bükkhát Erdőrezervátum 420 hektárnyi védőzónáját is.

A most megkezdett program sikeréhez az erdészek elhivatottsága, erdőszeretete és türelme adja a biztos garanciát.

BEZÁR

Mi is ez?

A szálalás egy olyan különleges gazdálkodási mód, melynek során az erdőbe 1-2 évenként visszatérve, a kitermelésre érett fákat szálanként vagy kisebb csoportokban termelik ki. A kitermelt fák helyén, a lehullott magokból, kedvező körülmények között fejlődik az „utánpótlás” (újulat). Ha tartósan így gazdálkodik valaki, akkor egy úgynevezett „szálaló erdőalak” jön létre, amelyben mindenféle korú faegyed él egymás mellett, a csemetétől a több száz éves fákig. Ez a folyamatos erdőborítás (örökerdő), ahol nincs vágásterület.

A jelenlegi vágásos gazdálkodásból a szálaló erdőalak eléréséig hosszú, több évtizedes, akár évszázados út vezet. Ebben az időszakban alakul át az erdő, ezért ezt átalakító üzemmódnak nevezik az erdészek.

Ezekkel az erdőkkel találkozhatunk Mecseki sétáink során, ahol az évszázados gyakorlattal felhagyva alakul át erdő és erdész egyaránt.

BEZÁR

Hagyományos erdőkezelés

Mi, erdészek mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy egy különleges természeti erőforrás formálódik a kezünk alatt. Hagyományos erdőgazdálkodásunknak továbbra is feladata a nemzetgazdaság fával – ezzel a megújuló- és környezetbarát ipari alapanyaggal – történő ellátása. A fa ősidők óta használt természetes anyag, kitermelése egyszerű, felkészítése alacsony energiaigényű. Elhasználódása után természetes úton lebomló hulladék lesz belőle.

Az adott célra nagy számú, különböző tulajdonságú fafajból lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet. Szabályszerű kitermelésével az erdőgazdálkodás biztosítja az ilyen irányú igények kielégítését.

Az erdészek előtt álló óriási kihívás, hogy ezt a feladatot az erdő több funkciójával összehangolja, és az ily módon kezelt erdőben otthonra leljen védett növény és a természetjáró egyaránt.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Baranya megye állami tulajdonú erdeiben végzett termelő munkánk jelenleg körülbelül 1.600 család számára biztosít megélhetést.

BEZÁR
A természetjáró ember útja ma Baranya megye erdeiben üde középkorú erdőkön, már ritkuló, öreg fákkal borított domboldalakon és átláthatatlan sűrű fiatalosok mellett vezet. Helyenként a változó korú erdőképet vágások nyoma, üres, erdőtlennek tűnő területek szakítják meg. Ez az erdőkép évszázadokon keresztül alakult ki a vágásos erdőgazdálkodás eredményeként. Akik több évtizede járják az erdőket, megállapíthatják, hogy a 20-30 évvel ezelőtti néhány méter magas sűrűk mára már kényelmesen gombászható területek. Az erdő ugyan hosszabb életű nálunk, de változásait néhány évtized alatt jól érzékelhetjük.
 
Magunkról
A Mecsekerdő Zrt. Baranya megye erdeinek 50%-át kezeli, tartamos erdőgazdálkodással.
 
Az általunk kezelt több, mint 50.000 hektár erdő 89%-a őshonos fafajokból áll, mely jelentős természeti, közjóléti és gazdasági értéket képvisel.
 
Első lépések a Mecsekben
A folyamatos erdőborítást eredményező szálaló, illetve átalakító erdőgazdálkodás újkori történetében a Mecsekerdő Zrt. úttörő szerepet vállalt.
 
 
A programról
Célunk, hogy az erdőtörvényben megfogalmazott társadalmi elvárásoknak minél magasabb szinten tudjunk megfelelni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Jelenlegi erdőkép                                                             Célállapot erdőképe
 
Mi is ez?
A szálalás egy olyan különleges gazdálkodási mód, melynek során az erdőbe 1-2 évenként visszatérve a kitermelésre érett fákat szálanként vagy kisebb csoportokban termelik ki.
 
Átalakító, szálaló üzemmódba sorolt erdőterületek
elhelyezkedése védett természeti területeken
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet 51%

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 16%

Nem védett 21%

Bükkhát Erdőrezervátum 9%

Duna-Dráva Nemzeti Park 2%

Kisszentmárton Természetvédelmi Terület 1%
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet Nem védett Bükkhát erdőrezevátum Duna-Dráva nemzeti Park
 
 
Hagyományos erdőkezelés
Mi, erdészek mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy egy különleges természeti erőforrás formálódik a kezünk munkája alatt.

Mecsekerdő Zrt.