MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
A Mecsekerdő erdőgazdálkodása
 
A Mecsekerdő Zrt. - állami erdőket kezelő állami erdőgazdálkodóként – tevékenysége során folyamatosan törekszik az társadalom erdővel kapcsolatos igényeinek lehető legmagasabb szintű kielégítésére. Így működése során a gazdasági eredmények mellett nagy hangsúlyt fektet a természeti értékek megőrzésére és a közcélú tevékenységre.
 
Főbb erdőgazdálkodási ágazatok:


Mag- és csemetegazdálkodás

 

Magforrásaink 

Kategória Terület Begyűjtött évi átlagmennyiség
Származás azonosított szaporítóanyag-források  1783 ha  1000-2000 q
Magtermelő állományok  197 ha
Kocsányos tölgy magtermesztő ültetvény  13 ha  30-40 q

Maggyűjtés erdőállományainkból

Részvénytársaságunk 1783 ha regisztrált, a Erdészeti Nemzeti Szaporítóanyag-forrás jegyzékben szereplő magforrás területtel rendelkezik. Ezeken a területeken az állományalkotó fafajaink mellet széles körben gyűjthetünk magot elegy fafajainkról is. Az alábbi, összesen 30 erdei fafaj szaporító alapanyaga gyűjthető regisztrált állományainkból:
Barkócaberkenye Kocsányos tölgy Molyhos tölgy
Bükk Kocsánytalan tölgy Nagylevelű hárs
Cser Korai juhar Nyír
Ezüst hárs Madárcseresznye Rezgőnyár
Fekete dió Magaskőris Szelídgesztenye
Gyertyán Magyar kőris Vadalma
Házi berkenye Magyar tölgy Vadkörte
Hegyi juhar Mezei juhar Vénic szil
Hegyi szil Mezei szil Virágos kőris
Kislevelű hárs Mézgás éger Vöröstölgy
 
A begyűjtött magot erdőfelújításainkban illetve engedélyes erdészeti csemetekertekben használjuk fel.
 
Űrlapok, dokumentációk letölthetők itt: http://www.ommi.hu/erdeszet/szarmazon.htm
 
Erdészeti Nemzeti Szaporítóanyag-forrás jegyzék letölthető itt!
 

Makk felhasználás

Makkvetéses erdősítéseink sikeresebbek
 
Makkvetéses erdősítéseink több ok miatt sikeresebbek, mint a csemetével történő erdősítések. Hátrány, hogy az első félévben fokozott a vadkárveszély – ami ellen ideiglenes kerítésekkel védekezünk. Pozitív tulajdonságai a következők:
  •  a makk a begyűjtéssel azonos tájegységben kerül felhasználásra
  •  nincs ültetési sokk, a csemeték a „helyükön” vernek gyökeret
  •  költséghatékonyabb művelet
  •  négy-, ötszörös csemeteszám az első tenyészeti év végére, ennek pozitív hatásai:
    •  jobban ellenáll a vadkárosításnak,
    •  hamarabb záródik az erdősítés,
    •  nagyobb genetikai változatosságot eredményez.
Mindezen pozitív hatásokat kihasználva a maggazdálkodás az utóbbi években folyamatosan növekvő súlyt kap, a makkvetéses erdősítések aránya emelkedik a csemetével történő erdősítéshez képest. A begyűjthető mennyiség függvénye az időjárásnak és a fafajok biológiai viselkedésének – ezért sok esetben előfordul, hogy a gyenge termés nem teszi lehetővé a szükséges mennyiség begyűjtést.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makkvetéseinket rendszerint tavasszal végezzük. Az ősszel begyűjtött makkot nagy gonddal tároljuk makktárainkban, a betárolt makk minőségének megőrzése érdekében rendszeresen kezeljük a károsítók és kórokozók ellen. A tárolási nedvességtartalom mérését rendszeresen laboratóriumban végeztetjük.
 
A Társaság csemetetermelési tevékenységet nem folytat, az erdősítéshez szükséges csemeték beszerzésében a térség termelői kapacitására épít. Az erdősítési szezonokban ez idáig biztonságos beszerzést jelentett, mert a térség termelői elsősorban helyi szaporítóanyagból, folyamatosan ellenőrizhető technológiával nevelik a csemetét.
 

Erdőművelés

Az erdőművelési ágazat az erdőfelújítás és az erdőnevelés folyamatát öleli fel, amely nélkül nincs tartamos erdőgazdálkodás.
 
Erdőfelújítás

A törvény és a szakma előírásai szerint a kitermelt idős erdő helyén azonnal, de legkésőbb két vegetációs időszakon belül meg kell kezdeni a következő generáció nevelését. Ez a folyamat gyakran már az idős erdő alatt megkezdődik, hiszen a természetes felújítás az ott lévő fák terméséből kikelt csemetékre alapoz. Amennyiben nincs elegendő helyben kikelt csemete (újulat), akkor mesterségesen, makkvetéssel vagy csemete ültetéssel gondoskodunk a megfelelő számú utánpótlásról.
 
A csemetés, fiatalos erdőt rendszeresen ápolni kell, védeni a gyom- és cserje konkurenciától annak érdekében, hogy megfelelő fafaj összetételű és szerkezetű erdő váljék belőle.
 


Természetesen az erdőállományokat később sem hagyjuk magukra, úgynevezett nevelővágásokat végzünk bennük, melyekkel állapotukat javítjuk, értéküket növeljük.
 
A társaság által kezelt erdőkben ezekből a műveletekből évente átlagosan az alábbi mennyiségeket végezzük el:

 
erdőfelújítás 450 hektár
ápolás 5.000 hektár
nevelővágások:  
tisztítás 1.000 hektár
gyérítés 1.800 hektár
 
 
 
Az erdőművelési ágazathoz tartozik az erdőtelepítés is, amelyből az utóbbi években egyre kevesebbet végzünk. Ennek oka, hogy nagyon kevés erdőtelepítésre alkalmas területtel rendelkezünk, ilyen földek szinte kizárólag magántulajdonban vannak.
 

Fahasználat

Az erdőgazdálkodás azon ága, amely a faanyag kitermelésével és felkészítésével foglalkozik a szakmai elvek és törvények által biztosított kereteken belül. Az erdőtervekben előírt fakitermelési lehetőségek optimális kihasználása feltételezi a tervszerűséget, a hozamok hosszú távon kiegyenlített kitermelését, melybe beletartoznak az erdő életébe időről időre történő beavatkozások (nevelő vágások), valamint az erdőállományok végső letermelése, a véghasználat.
 
A fakitermelés tervezése során a szakemberek felbecsülik az adott faállományból kitermelhető fatömeget, a törzsek minőségéből az optimális érték kihozatalt. Ez utóbbit nevezzük választék tervezésnek.
 
A fakitemelési tervet az erdészeti és a természetvédelmi hatóság bírálja el és hagyja jóvá.
 
A fakitermelés nagy szakértelmet és felkészültséget igénylő, veszélyes munka, amely elsősorban az erdő nyugalmi időszakában, ősztől tavaszig zajlik. A Mecsekerdő Zrt. a természetközeli erdőgazdálkodás részeként korszerű technológiákat és gépeket alkalmaz a kíméletes fakitermelés érdekében. Az érzékeny területeken, ahol elsődleges szempont a talaj, a természeti értékek, a csemeték és a visszamaradó faállomány védelme, a ledöntött fákat elődarabolás után úgynevezett kihordó szerelvények (forwarderek) mozgatják ki az utak mellé, a felkészítő helyekre. Ezek a gépek 8-10 m-es kinyúlású darugémmel vannak felszerelve, melyekkel magukra emelik a faanyagot, majd széles balon kerekeikkel összkerék-meghajtással, hogy az erdőtalajon alig hagyjanak nyomot, kiszállítják a faanyagot az erdőszélre.
 
A felkészítő helyen (az ún. munkapadon) az erdész megjelöli a fatörzset, hogy a fakitermelő hol vágja el a faanyagot. Erre azért van szükség, hogy minden fatörzsből az adottságának megfelelő, legértékesebb anyag keletkezzen, hiszen ilyenkor 50-100 év termésének sorsáról kell dönteni. Ez az optimális érték kihozatal iránti elvárás.
 
Darabolás után a faanyagot oly módon kell készletezni, hogy az értékesítéskor az átvételt és a szállítást a lehető legjobban segítse.