MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Tájékoztató szarvasgomba gyűjtésről
 
A Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken földalatti gombák gyűjtését csak „Szarvasgomba gyűjtési hozzájárulás” birtokában lehet folytatni.
A hozzájárulás kiadására a területileg illetékes erdészeti igazgató jogosult.
A hozzájárulás az erdészet területére, a kiadástól legfeljebb a kiadást követő év március 31-ig érvényes. A hozzájárulás elválaszthatatlan része a gyűjtési területet ábrázoló térképvázlat.
 
Gyűjtési hozzájárulás csak a 24/2012. (III. 19.) VM rendeletben, valamint a 25/2014. (III. 25.) VM rendeletben megadott feltételeknek megfelelő gyűjtő, magánszemély, vagy az ugyanezen feltételeknek megfelelő személyt foglalkoztató egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság részére adható ki.
A hozzájárulással más erdészet területén gyűjteni tilos.
A hozzájárulás egy gyűjtő személyre, vagy szervezetre szól, melyben fel kell tüntetni az engedélyessel együtt a gyűjtésben részt vevő személyek adatait, az adott résztvevő részére engedélyezett gyűjtési időszakkal együtt
A hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban meghatározott területen kívül gyűjtőkkel szemben a törvényes eszközökkel lép fel a Mecsekerdő Zrt. Az hozzájárulás nélküli gyűjtésért, valamint a gyűjtési szabályok be nem tartásáért az elkövető két évre kizárható a gyűjtésből.
A hozzájárulásban meghatározott területről illegális gyűjtők távol tartásáért a Mecsekerdő Zrt. felelősséget nem vállal.
A hozzájárulás ára 60.000 Ft/db+áfa
 
A kiemelt jelentőségű szarvasgomba-lelő területek
 
A Sellyei és a Szigetvári Erdészetek területén kiemelt jelentőségű lelőhelyek találhatók, melyekre az alábbi egyedi szabályok érvényesek:
• Az egyes gyűjtési területekre a gyűjtési hozzájárulás pályáztatás (árverés) útján kerül kiadásra.
• Árverésre évente egyszer, június hónapban kerül sor, melynek pontos időpontját és a részvétel feltételeit a Mecsekerdő Zrt. honlapján teszi közzé, az árverést megelőzően.
• Az árverésen csak a zrt. honlapján közzétett feltételeknek megfelelő természetes személy, egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság vehet részt.