Tanúsítás - FSC ®

 
A Mecsekerdő Zrt. erdőgazdálkodási politikája
 
A Mecsekerdő Zrt. hazánk egyik igen értékes termőterületének a Mecsek, a Zselic, és a Drávasík állami erdeinek kezelője. Erdőgazdálkodásának meg kell találnia a helyes egyensúlyt a környezeti, társadalmi és gazdasági érdekek között.
 
A Részvénytársaság feladata az, hogy társadalmunk számára az erdőt, mint a szárazföld legösszetettebb természeti rendszerét, a teljes erdei életközösség megőrzése mellett hasznosítsa újratermelhető erőforrásként.
 
Számunkra az FSC® (Forest Stewardship Council®) szabványainak megfelelő irányítási rendszer a tartamos erdőgazdálkodás hatékony eszköze, melynek keretén belül, kiemelten figyelembe vesszük a természetvédelmi szempontokat a Zrt. kezelésében lévő természetvédelmi területeken.
 
E célkitűzéseink eléréséhez Részvénytársaságunk vezetése hosszú távon elkötelezett az erdő erőforrásaival való gazdálkodás az erdő veszélyeztetése nélküli folyamatos megőrzése mellett, úgy hogy megfeleljünk a jelenkori és jövő generációk szociális, gazdasági, kulturális és szellemi elvárásainak.
 
 
 Erdőgazdálkodási tevékenységünket a szakhatóságok engedélyével, a mindenkori vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával végezzük.
 Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel.
 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelést.
 Kiemelten kezeljük a veszélyes hulladékokat, és lehetőségeink szerint törekszünk azok környezetterhelésének minimálisra csökkentésére.
 Új beruházások, fejlesztések során minden környezeti tényezőt figyelembe veszünk.
 Kialakítunk és működtetünk egy korrekt belső és külső kommunikációs rendszert.
 Alvállalkozóinkat ösztönözzük és segítjük, hogy munkájukat az FSC® politikánkkal összhangban végezzék.
 
A nemzetközileg elfogadott szabványok alkalmazásával vásárlóink és a környezetükben élők elégedettségét, bizalmát kívánjuk növelni. Ezek a rendszerek a biztosítékai annak, hogy az általunk kínált termékek, szolgáltatások állandó és magas minőséget képviselnek.
A környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztését és a különféle előírásoknak való megfelelést az ISO 14001:2005 Környezetközpontú Irányítási Rendszer biztosítja.
Az FSC® erdőtanúsítás garantálja, hogy szakszerű, a környezetet nem károsító, természetszerű tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodást folytatunk. Vadászházainkban a HACCP működtetésével biztosítjuk a vendéglátás állandó, magas színvonalát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecsekerdő Zrt.